Loonbelastingtabellen 2019

Hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen uw organisatie in de loonaangifte moet inhouden op het loon van een werknemer, hangt af van een heel rijtje variabelen.

  • het soort loon (periodiek of eenmalig);
  • of de werknemer verzekerd is voor alle volksverzekeringen (standaard- of herleidingssituatie);
  • of hij loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking krijgt (witte of groene tabel);
  • over welk tijdvak hij zijn loon ontvangt (per week, vier weken, maand, kwartaal);
  • of hij de loonheffingskorting laat toepassen;
  • het woonland van de werknemer.

In 2019 zijn er voor het eerst verschillende tabellen voor werknemers die inwoner zijn van Nederland, van de zogenoemde landenkring en van een land daarbuiten. De complete lijst met loonbelastingtabellen van 2017, 2018 en 2019 is te vinden via een keuzemenu op de site van de Belastingdienst. Hieronder vindt u de meest gebruikte loonbelastingtabellen.

Witte standaard maandtabel 2019
Witte standaard maandtabel 2019 landenkring
Witte standaard maandtabel 2019 derdenlanden
Witte standaardtabel voor bijzondere beloningen 2019

Groene standaard maandtabel 2019
Groene standaard maandtabel 2019 landenkring
Groene standaard maandtabel 2019 derdenlanden
Groene standaardtabel voor bijzondere beloningen 2019