Loonbelastingtabellen

Hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen uw organisatie in de loonaangifte moet inhouden op het loon van een werknemer, hangt af van een heel rijtje variabelen.

  • het soort loon (periodiek of eenmalig);
  • of de werknemer verzekerd is voor alle volksverzekeringen (standaard- of herleidingssituatie);
  • of hij loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking krijgt (witte of groene tabel);
  • over welk tijdvak hij zijn loon ontvangt (per week, vier weken, maand, kwartaal);
  • of hij de loonheffingskorting laat toepassen;
  • het woonland van de werknemer.

In 2019 waren er voor het eerst verschillende tabellen voor werknemers die inwoner zijn van Nederland, van de zogenoemde landenkring en van een land daarbuiten. Per 2020 zijn daar aparte tabellen bij gekomen voor inwoners van België en voor inwoners van Aruba of Suriname.

Meest gebruikte loonbelastingtabellen

De complete lijst met loonbelastingtabellen van 2017 tot en met 2022 is te vinden via een keuzemenu op de site van de Belastingdienst. Hieronder vindt u de meest gebruikte loonbelastingtabellen van 2021 en 2022. U gebruikt ze door in de eerste kolom van de tabel te zoeken naar het loon van de werknemer. Als dat tussen twee bedragen uit de tabel ligt, neemt u het lagere bedrag. Achter dat bedrag staat wat u voor de betreffende werknemer aan loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden.

xlsx bestand  Witte standaard maandtabel 2021
xlsx bestand  Witte standaardtabel voor bijzondere beloningen 2021
xlsx bestand  Groene standaard maandtabel 2021
xlsx bestand  Groene standaardtabel voor bijzondere beloningen 2021

 

xlsx bestand  Witte standaard maandtabel 2022
xlsx bestand  Witte standaardtabel voor bijzondere beloningen 2022
xlsx bestand  Groene standaard maandtabel 2022
xlsx bestand  Groene standaardtabel voor bijzondere beloningen 2022