Premie sectorfonds 2019

Werkgevers betalen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen een sectorpremie voor de WW. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de sector waarin uw organisatie is ingedeeld. Dit zijn de premies voor het sectorfonds in 2019:

Sectorcode Code risico-premiegroep Sector Premiepercentage
1 1 Agrarisch bedrijf Premiegroep kort 2,58%
  2 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang 0,58%
2 1 Tabakverwerkende industrie 1,23%
3 1 Bouwbedrijf Premiegroep kort 0,00%
  2 Bouwbedrijf Premiegroep lang 0,00%
4 1 Baggerbedrijf 0,79%
5 1 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,00%
6 1 Timmerindustrie 0,00%
7 1 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,24%
8 1 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,54%
9 3 Grafische industrie 0,51%
10 1 Metaalindustrie 0,11%
11 1 Elektrotechnische industrie 0,38%
12 1 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,29%
13 1 Bakkerijen 0,59%
14 1 Suikerverwerkende industrie 0,97%
15 1 Slagersbedrijven 0,85%
16 1 Slagers overig 0,79%
17 1 Detailhandel en ambachten 1,43%
18 1 Reiniging 0,74%
19 1 Grootwinkelbedrijf 0,59%
20 1 Havenbedrijven 0,59%
21 1 Havenclassificeerders 0,42%
22 1 Binnenscheepvaart 0,76%
23 1 Visserij 0,00%
24 1 Koopvaardij 0,05%
25 1 Vervoer KLM 0,00%
26 1 Vervoer NS 0,48%
27 1 Vervoer posterijen 1,37%
28 1 Taxivervoer 0,35%
29 1 Openbaar vervoer 0,50%
30 1 Besloten busvervoer 0,00%
31 1 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,14%
32 1 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,23%
33 1 Horeca algemeen Premiegroep kort 0,03%
  2 Horeca algemeen Premiegroep lang 0,03%
34 1 Horeca catering 0,91%
35 1 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,47%
38 1 Banken 2,19%
39 1 Verzekeringswezen 1,93%
40 1 Uitgeverij 2,19%
41 1 Groothandel I 0,69%
42 1 Groothandel II 1,16%
43 1 Zakelijke dienstverlening I 0,40%
44 1 Zakelijke dienstverlening II 0,97%
45 1 Zakelijke dienstverlening III 1,09%
46 1 Zuivelindustrie 0,16%
47 1 Textielindustrie 0,00%
48 1 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,51%
49 1 Chemische industrie 0,56%
50 1 Voedingsindustrie 0,92%
51 1 Algemene industrie 1,46%
52   Uitzendbedrijven  
  7 Detachering 1,90%
  8 Intermediaire diensten 1,90%
  9 Uitzendbureau IB en IIB 2,33%
  10 Uitzendbedrijven IA 2,56%
  11 Uitzendbedrijven IIA 2,69%
53 1 Bewakingsondernemingen 0,76%
54 1 Culturele instellingen Premiegroep kort 3,95%
  2 Culturele instellingen Premiegroep lang 0,87%
55 1 Overige takken van bedrijf en beroep 0,71%
56 1 Schildersbedrijf Premiegroep kort 3,17%
  2 Schildersbedrijf Premiegroep lang 0,71%
57 1 Stukadoorsbedrijf 0,20%
58 1 Dakdekkersbedrijf 0,00%
59 1 Mortelbedrijf 0,41%
60 1 Steenhouwersbedrijf 0,00%
61 1 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,04%
62 1 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,04%
63 1 Overheid, defensie 0,04%
64 1 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,04%
  2 Gemeenten, vervangende sectorpremie 0,77%
65 1 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,04%
66 1 Overheid, overige instellingen 0,04%
  2 Overheid, overige instellingen, vervangende sectorpremie 0,77%
67 1 Werk en (re-)integratie 1,25%
68 1 Railbouw 0,64%
69 1 Telecommunicatie 1,54%