Loonheffingen 2020: de normbedragen op een rij

Hoewel de meeste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen in 2020 gelijk blijven, is de belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting wél gestegen.

20 januari 2020 | Door redactie

Werkgevers die aan werknemers iets uitdelen, mogen dat lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten of de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen. Begin dit jaar publiceerde de Belastingdienst in de tweede editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (pdf) de normbedragen voor 2020. De meeste zijn gelijk gebleven aan die van 2019, maar niet allemaal. 

Twee typen normbedragen

Er zijn twee soorten normbedragen: 

  • de normbedragen die de werkgever maximaal onbelast aan de werknemer kan vergoeden, zoals  een reiskostenvergoeding of een verhuisvergoeding;
  • de normbedragen die de werkgever moet hanteren als hij iets vergoedt of verstrekt. Hij moet dan een bepaald bedrag – minus de eventuele eigen bijdrage – bij het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Dat geldt bijvoorbeeld voor maaltijden in de bedrijfskantine en voor inwoning en huisvesting op de werkplek.                                                             

Overzicht normbedragen

Hieronder ziet u een kort overzicht van hoeveel een werkgever in 2020 maximaal onbelast kan vergoeden of juist moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking.

Vergoeding of verstrekking Bedrag
Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding € 0,19
Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine € 3,35
Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek € 5,60
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand  € 170
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar € 1.700
Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen € 27
Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder € 46.000