Nieuwe tarieven griffierechten bekend

Per 1 januari 2021 worden de griffierechten geïndexeerd. Organisaties krijgen dus volgend jaar te maken met iets hogere griffierechten en vergoedingen voor rechtsbijstand. Recent heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming de nieuwe bedragen bekendgemaakt.

11 december 2020 | Door redactie

Bij een geschil met de Belastingdienst, hebben organisaties de mogelijkheid  een bezwaar- of beroepschrift (tool) in te dienen. In sommige gevallen komt er een rechter aan te pas. Dan komen ook de griffierechten om de hoek kijken, want bij een rechtszaak zijn deze bijdragen  verplicht. Jaarlijks indexeert de overheid deze bedragen en de tarieven voor 2021 zijn nu bekend.

Tarieven griffierecht 2021 omhoog

Het griffierecht voor de meeste belastingzaken in eerste aanleg (dat wil zeggen daar waar de rechtszaak als eerste wordt behandeld) voor natuurlijke personen gaat met een euro omhoog naar € 49. Voor een aantal specifieke belastingzaken – onder andere dividendbelasting, BTW en BPM – bedraagt het tarief voor natuurlijke personen in 2021 € 181 (2020: € 178). Voor rechtspersonen geldt in alle belastingzaken dat het tarief stijgt van € 354 naar € 360. In hoger beroep en cassatie stijgt in de meeste belastingzaken het griffierecht voor natuurlijke personen van € 131 naar € 134. In de specifieke belastingzaken stijgt het tarief voor natuurlijke personen van € 265 naar € 270. Voor rechtspersonen geldt in alle belastingzaken dat het tarief stijgt van € 532 naar € 541.

Nieuwe griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

Eerder al diende minister dekker een wetsvoorstel over iets lagere griffierechten voor kleine vorderingen. Concreet stelt de minister daarin een scenario voor waarbij er extra categorieën met lagere tarieven komen voor vorderingen tussen de € 500 en € 1.500  tussen de € 1.500 en € 2.500, en bedragen tot € 5.000. Daarmee komt de minister tegemoet aan de bezwaren van onder andere het midden- en kleinbedrijf en van deurwaarders. Door drie nieuwe griffierechtcategorieën in te voegen, komt het griffierecht in een betere verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel kunnen belemmeren. Minister Dekker schreef aan de Tweede Kamer (pdf) onlangs dat hij het oordeel over het amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken aan de Kamer overlaat. Inmiddels zijn de griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen door de Tweede Kamer aangenomen.

Bijlagen bij dit bericht