Alleen bestuurder kan betalingsonmacht melden

31 augustus 2015 | Door redactie

Verkeert uw organisatie in financiële problemen, dan kunt u het tijdig melden van betalingsonmacht niet aan een werknemer overlaten. Alleen u als bestuurder kan deze melding doen om verdere aansprakelijkheid voor schulden te kunnen voorkomen.

Rechtbank Den Haag gaf onlangs in een rechtszaak aan dat de bestuurder altijd eindverantwoordelijk blijft als het gaat om een melding van betalingsonmacht. In de betreffende rechtszaak stond een organisatie centraal die failliet was gegaan. Na het faillissement bleek dat de organisatie nog loonbelasting en BTW verschuldigd was. De Belastingdienst stelde de voormalig bestuurder van de organisatie aansprakelijk voor de belastingschulden, omdat hij niet tijdig een melding had gedaan van betalingsonmacht. De bestuurder wilde echter niet opdraaien voor de belastingschuld en stapte naar de rechter. 

Uitgaan van taak werknemer bleek funest

Voor de rechter stelde de voormalig bestuurder dat een administratief medewerkster al ruim een half jaar voor het faillissement melding had gedaan van betalingsonmacht. Dat de inspecteur deze melding nooit ontvangen zou hebben, was volgens de bestuurder niet zijn schuld. Hij mocht ervan uitgaan dat de administratief medewerkster conform haar taak de betalingsonmacht had gemeld. Hier ging de rechter echter niet in mee. De bestuurder kon namelijk niet bewijzen dat de werknemer de melding had gedaan. Bovendien was de bestuurder als zodanig eindverantwoordelijk, aldus de rechter. De bestuurder moest er daarom zeker van zijn dat de betalingsonmacht tijdig was gemeld. Dat hij achteraf ten onrechte had vertrouwd op zijn werkneemster, ontsloeg hem niet van die verantwoordelijkheid. De inspecteur had de bestuurder dus terecht aansprakelijk gesteld voor de schuld van de failliete organisatie.
Rechtbank Den Haag, 13 mei 2015, ECLI (verkort): 6897