Asscher wil hogere kwaliteit kinderopvang

15 juli 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken investeert komend jaar € 250 miljoen in de kinderopvang om de kwaliteit verder te verhogen. Hiervoor wil de minister wet- en regelgeving wijzigen. Dit moet ertoe leiden dat uw kinderopvang of peuterspeelzaal straks minder tijd kwijt is aan administratieve werkzaamheden.

Asscher heeft in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen uiteengezet van zogenoemde kwaliteitsverhogende maatregelen die de minister wil verwerken in wet- en regelgeving. Zo moet het formuleren van heldere pedagogische doelstellingen ertoe leiden dat uw organisatie zich volledig kan richten op de ontwikkeling van kinderen in plaats van op administratieve eisen. Uw organisatie zal daar dan ook meer op worden beoordeeld. De minister wil ook investeren in onder andere de kwaliteit van beroepskrachten en van babyopvang.

Exacte plannen nog niet bekend

De exacte invulling van de plannen is nog niet bekend. Minister Asscher gaat dit verder uitwerken met de vakbonden en organisaties uit de sector, zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang. De wijzigingen moeten vanaf 2017 ingaan.