Bestuurlijke wetten en wijzigingen 2015-2016

19 augustus 2015 | Door redactie

De overheid voert de komende tijd een aantal wetten in die de regels voor bestuur en toezicht wijzigen en aanscherpen. Het is belangrijk dat u op tijd weet welke veranderingen er komende tijd voor u in het verschiet liggen.

De Rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van de wetsvoorstellen die de Tweede en Eerste Kamer de komende periode moeten gaan afhameren. U vindt de wijzigingen die voor u als bestuurder relevant kunnen zijn hieronder op een rij. Houd er wel rekening mee dat deze data in een later stadium kunnen wijzigen.

 Wetsvoorstellen die ingaan in 2016

 •  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (ingangsdatum 1 januari 2016). Het gaat hier onder andere om aanpassingen in het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg, die de AWBZ heeft vervangen. Er is nog geen kamerstuk beschikbaar.
  Afhandeling Tweede Kamer vóór 20 oktober 2015. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 december 2015
 • Wijziging Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (ingangsdatum 1 maart 2016). In de wetswijziging is onder andere opgenomen dat er een personenregister komt van mensen die binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen actief zijn.
  Afhandeling Tweede Kamer vóór 30 juni 2015. Afhandeling Eerste Kamer vóór 20 december 2015
 • Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijs (ingangsdatum 1 augustus 2016). De wet regelt onder meer dat toezichthouders worden verplicht een melding te maken bij wanbeheer.
  Afhandeling Tweede Kamer vóór 20 december 2015

 Wetsvoorstel dat ingaat in 2017

 • Wet Het Nieuwe Toezicht Kinderopvang (ingangsdatum 1 januari 2017). Het kabinet wil onder meer de administratieve werkzaamheden van de kinderopvang verlagen en doelstellingen formuleren gericht op de kwaliteit van opvang en de ontwikkeling van kinderen.
  Afhandeling Tweede Kamer vóór 20 februari 2016