Beter toezicht op ANBI’s in de maak

21 december 2022 | Door redactie

Er komt een centraal digitaal aanleverpunt voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit blijkt uit een recente brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’.

Eerder dit jaar heeft de commissie ANBI’s het rapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ gepubliceerd over de huidige ANBI-regeling. Het rapport geeft zeven aanbevelingen aan het huidige kabinet, die het toezicht op ANBI’s moeten verbeteren. De brief van de staatssecretaris van Financiën is een inhoudelijke reactie op dit rapport. Het kabinet geeft aan dat er diverse acties worden ondernomen om het toezicht op ANBI’s te verbeteren. Daarnaast bespreekt de staatssecretaris de andere aanbevelingen uit het rapport.

Bestedingscriterium meenemen in evaluatie

Als eerste geeft de staatssecretaris aan dat er geen grondrechtentoets komt in de ANBI-regeling. De overheid heeft voldoende mogelijkheden om in te grijpen als ANBI’s strafbare feiten plegen of onvoldoende transparant zijn. Daarnaast neemt het kabinet de aanbeveling voor het invoeren van een bestedingscriterium mee in de evaluatie van de ANBI-regeling in 2023. Het bestedingscriterium houdt in dat een ANBI een minimum aan activiteiten moet verrichten of een minimumbedrag aan het algemeen nut moet besteden. Verder komt er dus een centraal punt voor het aanleveren, verwerken en publiceren van gegevens over de ANBI. Hiervoor moet de overheid nog een apart systeem ontwikkelen en zal een wetswijziging nodig zijn. Volgend jaar komt daar meer duidelijkheid over. Daarnaast wordt volgend jaar ook het online ANBI-aanvraagproces operationeel en komt er een pilot voor het Informatieloket ANBI’s. 

Verbeteren van de ANBI-regeling

De staatssecretaris laat in zijn brief ook weten dat de Belastingdienst de samenwerkingsconvenanten met het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) zal voortzetten en evalueren. Het kabinet gaat ook in overleg met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) om tot een plan van aanpak te komen over de zelfregulering van de sector en het verbeteren van de ANBI-regeling. Bij de evaluatie van de giftenaftrek en de ANBI-regelgeving in 2023 wil het kabinet verder ingaan op de wijze van toezicht op de naleving van de ANBI-regeling.