Civiel bestuursverbod door de Tweede Kamer

26 juni 2015 | Door redactie

Malafide bestuurders die gefraudeerd hebben bij het faillissement van hun organisatie kunnen een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd krijgen van maximaal vijf jaar. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het hierover ingediende wetsvoorstel. dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod (pdf) wijzigt zowel het Burgerlijk Wetboek als de Faillissementswet en zal gaan gelden voor de hele (semi)publieke sector. Momenteel kunnen er in een bepaalde branche afwijkende afspraken gelden, zoals in het onderwijs het geval is. De wet maakt het mogelijk om bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaal vijf jaar op te leggen, zonder strafrechtelijke veroordeling. Deze aanpassing van de Faillissementswet hoort bij een bredere hervorming en modernisering van het faillissementsrecht. 

Naleving bestuursverbod op straffe van dwangsom

Als een bestuurder een civiel bestuursverbod krijgt opgelegd, kan hij niet aanblijven als bestuurder, zowel niet bij de failliete organisatie als bij andere organisaties waar hij nog bestuurder is. Ook is het onmogelijk om tijdens het verbod opnieuw bestuurder of toezichthouder te worden. Het bestuursverbod wordt namelijk vastgelegd in het Handelsregister. Na het aflopen van het bestuursverbod verdwijnt de aantekening weer uit het Handelsregister. De rechter kan een dwangsom opleggen om te voorkomen dat een bestuurder zich niet aan het verbod houdt. Overigens mag iemand met een bestuursverbod nog wel een eenmanszaak oprichten.