Continue screening kinderopvang uitgebreid

6 mei 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend dat de continue screening in de kinderopvang uitbreidt naar alle medewerkers op de crèche en de peuterspeelzaal. Daardoor moet straks iedereen die tijdens opvanguren werkt over een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG) beschikken.

Momenteel geldt de continue screening alleen voor werknemers die direct met kinderen in aanraking komen. Volgens minister Asscher is dit echter een onduidelijke doelgroep. In het wetsvoorstel (pdf) heeft hij aangegeven dat elke medewerker van de crèche of peuterspeelzaal die tijdens opvangtijden aan het werk is straks onder de screening valt. Door de uitbreiding van de doelgroep vallen niet alleen stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder deze screening, maar ook bijvoorbeeld schoonmakers die tijdens opvangtijden werken. Verder gaat bij gastouders gelden dat alle volwassen gezinsleden en mensen die tijdens opvangtijden regelmatig over de vloer komen over een VOG moeten beschikken. 

Dagelijkse controle op strafbare feiten

Sinds 1 maart 2013 geldt in de kinderopvang continue screening van werknemers en bestuurders. Zij moeten over een geldige VOG beschikken om werkzaam te mogen zijn in de kinderopvang. Er wordt dan dagelijks gekeken of gastouders en mensen die werken in uw kinderopvanginstelling nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. U ontvangt een melding als een werknemer in de fout is gegaan. Vraag in dat geval om een nieuwe VOG. Als de werknemer die niet kan overleggen, is dat reden voor ontslag. Zonder geldige VOG mag een werknemer immers niet in de kinderopvang werken.