Deel Woningwet treedt in werking op 2016

Op 1 januari 2016 treden er een aantal maatregelen in werking uit de Woningwet 2015, die deels al op 1 juli 2015 is ingegaan. Sindsdien zijn er een aantal zaken veranderd voor woningcorporaties. Zo moet u zich als woningcorporatie richten op uw kerntaak, namelijk het aanbieden van kwalitatieve en betaalbare huurwoningen

3 september 2015 | Door redactie

Omdat de nieuwe Woningwet (pdf) halverwege het boekjaar is ingegaan, gelden er tot 1 januari 2016 een aantal overgangsmaatregelen. Zo hoeft u bijvoorbeeld pas per 1 november 2015 een overzicht van voorgenomen activiteiten aan uw gemeente(n) te sturen. Dit moet u dan ook meteen naar huurdersorganisaties sturen, aangezien zij door de wet meer inspraak hebben gekregen. 

Statuten aanpassen vanwege nieuwe maatregelen

Uw organisatie heeft tot 1 januari 2017 de tijd om de statuten aan te passen aan de herziene Woningwet. U moet daarin dan ook onderstaande zaken verwerken, die op 1 januari 2016 in werking treden:

  • voorwaarden opnemen waaraan de jaarrekening en verantwoording moet voldoen;
  • de voorschriften opnemen voor het bepalen van uw investeringscapaciteit;
  • voorschriften rondom de scheiding en splitsing van uw bezit in diensten van algemeen economisch belang (DEAB) en niet-DEAB, oftewel commerciële diensten meenemen;
  • formats opnemen die uw accountant kan gebruiken voor op te stellen stukken.

De precieze voorschriften worden in oktober 2015 bekend via een ministeriële regeling.