Donateursvertrouwen verder gezakt in derde kwartaal

12 oktober 2022 | Door redactie

Het donateursvertrouwen laat in het derde kwartaal van 2022 een verdere daling zien. De index daalt van -12 naar -25. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse donateurspanel (NDP).

Elk kwartaal kijkt het NDP naar het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van dit indexcijfer is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Het donateursvertrouwen volgt weer de trend van het consumentenvertrouwen. In het derde kwartaal daalde het donateursvertrouwen naar -25 (juli: -17, augustus: -25 en september: -30). De daling van het donateursvertrouwen is vooral het gevolg van een lagere verwachting van het geefgedrag van de Nederlanders voor de komende 12 maanden (62% verwacht dat we minder gaan geven). Daarnaast verwacht 20% van de panelleden ook zelf minder te gaan geven.

Vertrouwen in bepaalde instanties

De panelleden van het NDP kregen ook de vraag over het vertrouwen in bepaalde instanties. De wetenschap (52%) en de politie (50%) komen als winnaars uit de bus. Daarna komen de kleine lokale organisaties voor goede doelen (38%), de CBF-erkenning voor goede doelen (36%) en landelijke organisaties voor goede doelen (30%). Er is een daling te zien voor de media (21%), de overheid (14%) en grote bedrijven (8%).

Privacy bij goede doelen

Verder kregen de panelleden nog enkele stellingen over de privacy bij goede doelen. Uit het rapport (pdf) blijkt dat het voor 55% van de panelleden niet duidelijk is hoe goede doelen die zij steunen aan hun gegevens komen. Bij goede doelen die ze niet steunen, is dit zelfs 85%. Er is een kleine stijging zichtbaar ten opzichte van 2019 over de vraag of de respondenten weten welke persoonsgegevens bij het goede doel bekend zijn (van 26% naar 30%). Het uitschrijven bij een goed doel is ook niet altijd even duidelijk. Zo’n 55% van de panelleden weet niet hoe ze zich moeten uitschrijven. Zo’n 36% van de respondenten heeft wel het gevoel dat goede doelen zorgvuldig omgaan met de privacy.