Gemeente mag experimenteren met wetgeving

Gemeenten krijgen meer vrijheid om tijdelijk afwijkende bepalingen toe te passen. Hiervoor heeft het kabinet een Experimentenwet in het leven geroepen. Gemeentes mogen straks met voorstellen komen die afwijken van de geldende wet- en regelgeving om zo makkelijker en innovatiever bepaalde kwesties aan te kunnen pakken.

4 december 2015 | Door redactie

Onlangs zijn 35 gemeenten met 75 voorstellen gekomen voor experimenten. Dit is de uitkomst van een inventarisatie van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Daarop gaf het kabinet de minister groen licht om gemeentes meer ruimte geven om zelf regelgeving op te stellen, voor een bepaalde periode, die afwijken van de wet. Niet elk voorstel was relevant voor de Experimentenwet, omdat knelpunten soms op andere manieren al binnen de geldende wettelijke kaders konden worden opgelost. Afhankelijk van het succes onderzoekt het kabinet of de nieuwe wet een structureel karakter kan krijgen. Mogelijk kan uw organisatie in de toekomst een rol spelen bij het opstellen van afwijkende, gemeentelijke bepalingen die ook in uw voordeel kunnen werken.  

Vier proeven gaan van start

Er worden nu vier proeven uitgevoerd:

  • In Zaltbommel mag een externe partij voorzitter zijn van een raadscommissie, om zo de werklast bij de raadsleden te verminderen. Bovendien is de commissie dan zeker van de aanwezigheid van een goede voorzitter.
  • Amsterdam mag jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder afgeronde opleiding in kaart brengen. Volgens de wet mag dat enkel tot 23 jaar.
  • Tilburg mag persoonsgegevens registreren bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, om een beter te beeld te krijgen van de slachtoffers.
  • Om verantwoordingslasten te verlagen, gaat Arnhem audits en inspecties rondom informatieveiligheid beter op elkaar afstemmen.