Gemengde reacties op Corporate Governance Code

14 december 2016 | Door redactie

De nieuwe Corporate Governance Code is onlangs overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken. De meningen over de nieuwe code zijn verdeeld. Onder meer de focus op waardecreatie op de lange termijn leidt tot tegenstrijdige reacties.

De minister roemde de nieuwe Corporate Governance Code, die enigszins is herzien ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, omdat deze volgens hem goed inspeelt op internationale ontwikkelingen. In het Financieele Dagblad betoogt advocaat Frank Peters juist dat het tegenovergestelde het geval is; de nieuwe code negeert de Aandeelhoudersrichtlijn van 9 april 2014 volgens hem. In de Aandeelhoudersrichtlijn wordt de sturende invloed van aandeelhouders als een belangrijk instrument gezien voor een goede corporate governance. De nieuwe code kiest voor een andere richting door juist te focussen op waardecreatie op de lange termijn. De zorg bestaat dat door een beroep te doen op de ‘lange termijn’, bestuurders agenderingsverzoeken van aandeelhouders naast zich kunnen neerleggen.

Juist positief over waardecreatie in Corporate Governance Code

Toezichthouder AFM is juist positief over de code en vindt vanuit haar toezichtrol de onderwerpen lange termijn waardecreatie, interne auditfunctie, rapportage aan de auditcommissie en cultuur van de onderneming belangrijk. De toezichthouder is zelfs verheugd dat lange termijn waardecreatie, waarbij de belangen van alle stakeholders van de vennootschap worden meegewogen, hoge prioriteit krijgt in de code. De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) is juist van mening dat ondanks de aandacht voor belangrijke aspecten als lange termijn waardecreatie en cultuur in organisaties, de controledrift de overheersende factor blijft. De NCD pleit voor een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van steeds toenemend wantrouwen. Eerder pleitte de NCD al voor een aparte Corporate Governance Code voor one-tier boards.