Handhaving UBO-register kan ook goede doelen treffen

1 juni 2022 | Door redactie

De overheid is recent gestart met het handhaven van de registratie in het UBO-register. Verenigingen, stichtingen en goede doelen vallen ook onder het UBO-register. Uw organisatie kan dus te maken krijgen met deze handhaving.

Op 27 maart 2022 moesten bestaande organisaties ook zijn ingeschreven in het UBO-register. In dit register moeten de gegevens komen van de zogenoemde ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van rechtspersonen zoals bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen. Non-profitorganisaties vallen dus ook onder deze verplichte registratie. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de UBO’s bij de Kamer van Koophandel (KvK). Recent heeft de overheid aangegeven dat ze gestart zijn met de handhaving op de inschrijving in het UBO-register. De eerste organisaties hebben al een brief in de bus ontvangen.

Speciale positie van ANBI in UBO-register

Non-profitorganisaties zijn niet uitgezonderd van het UBO-register. De UBO’s van een stichting of vereniging moeten zich dus ook inschrijven. Eerder is al aangegeven dat er voor ANBI’s een extra uitleg komt in de toelichting. De bestuurders van een ANBI zijn namelijk in het UBO-register opgenomen vanwege hun functie en niet omdat ze een eigendomsbelang in of zeggenschap over de non-profitorganisatie hebben. Verschillende partijen hebben nog geprobeerd om een uitzondering te krijgen voor non-profitorganisaties, maar dat vond de overheid geen goed idee.  

Petitie tegen regeldruk non-profitorganisaties

De laatste tijd is er wel veel discussie over de regeldruk bij non-profitorganisaties. Bestuurders van non-profitorganisaties krijgen te maken met veel wet- en regelgeving en het kost veel tijd en geld om aan deze regels te voldoen. Verschillende vrijwilligersorganisaties zijn daarom gestart met een petitie. De petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’ moet dit bespreekbaar maken en waar mogelijk de regeldruk beperken. Dit houdt de overheid niet tegen om wel alvast te starten met de handhaving van het UBO-register.

Bijlagen bij dit bericht