Investeringen in de zorg in 2016

22 september 2015 | Door redactie

Het kabinet wil dat mensen verbeteringen in de zorg daadwerkelijk merken en dat de zorg beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. Daarom stelt de overheid onder andere structureel extra budget beschikbaar voor de verpleeghuiszorg.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft op Prinsjesdag de begroting van 2016 (pdf) gepresenteerd met daarin de plannen voor de zorg. Hierin is opgenomen dat de kwaliteit van zorg omhoog moet. Eén van de plannen is om extra geld vrij te maken voor dagactiviteiten voor ouderen in een verpleeghuis. Daarnaast krijgt uw organisatie de middelen om beroepskrachten in de verpleeghuiszorg bij te scholen en op te leiden. Verder zet het kabinet in op de vereenvoudiging van regels waar uw zorginstelling mee te maken heeft. Door de regeldruk te verlagen, bent u straks minder tijd kwijt aan papierwerk. 

Zorgpremie gaat omhoog

Op Prinsjesdag werd ook duidelijk met welke veranderingen uw cliënten te maken zullen krijgen. Zo zullen zij naar verwachting een hogere zorgpremie gaan betalen. Volgens het ministerie stijgt de zorgpremie met ongeveer € 7 per maand. Het eigen risico wordt ook verhoogd naar € 385. Zorgverzekeraars maken de precieze premies in november bekend. Hiertegenover staat een verhoging van de zorgtoeslag. Het kabinet verhoogt deze toeslag alleen in 2016 met € 6 per maand.