Jaarrekening vanaf 2017 digitaal deponeren

9 september 2015 | Door redactie

Als uw stichting of vereniging verplicht is de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zult u dit vanaf het boekjaar 2017 voortaan digitaal moeten doen. Dit is opgenomen in een wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

In het wetsvoorstel Deponering in het handelsregister langs elektronische weg (pdf) is opgenomen dat organisaties verplicht worden om de jaarrekening digitaal te deponeren. Het boekjaar waarin u voor het eerst hiermee te maken krijgt, is afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Stichtingen en verenigingen zijn pas verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel als die jaarlijks een omzet hebben van minimaal € 4,4 miljoen. Moet uw organisatie de jaarrekening deponeren, dan bent u op basis van deze omzet een middelgrote organisatie. In het wetsvoorstel is opgenomen dat middelgrote organisaties vanaf het boekjaar 2017 hun jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Zo heeft u voldoende tijd om u hierop voor te bereiden.   

Deponeren staat los van publicatieplicht ANBI

Voor het digitaal deponeren moet u gebruikmaken van Standard Business Reporting (SBR): software waarmee u financiële documenten kunt samenstellen zoals een jaarrekening en uw belastingaangifte. Let op, als uw organisatie de jaarrekening moet deponeren en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, bent u nog steeds verplicht uw cijfers ook online te publiceren op basis van de elektronische publicatieplicht. Deze staat namelijk los van de deponeringsplicht.