Kabinet zet in op hogere kwaliteit kinderopvang

23 september 2015 | Door redactie

Het kabinet gaat in 2016 een wetsvoorstel indienen over het nieuwe toezicht in de kinderopvang, dat in 2017 van kracht moet worden. Dit plan en andere plannen die het kabinet heeft om de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

Naast het nieuws dat de kinderopvangtoeslag stijgt in 2016, werd op Prinsjesdag duidelijk dat het kabinet met een aantal maatregelen de kwaliteit in de kinderopvang wil verbeteren. Hiervoor worden in 2016 een aantal wetsvoorstellen ingediend door het ministerie van Sociale Zaken:

 • Vanuit het project Het Nieuwe Toezicht komt er voor de kinderopvang wetgeving voor:
  • kwaliteitsverhoging;
  • het verminderen van regeldruk;
  • meer maatwerk door instellingen;
  • professioneel oordeel door de toezichthouder.
 • Er komt wetgeving voor de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. De huidige tweedeling is namelijk onoverzichtelijk voor ouders.
 • Naar verwachting komt er vanaf 1 maart 2016 een personenregister binnen de kinderopvang, gastouderbureaus en de peuterspeelzaal. Hierin zijn de gegevens van alle werkenden in de kinderopvang opgenomen voor continue screening. Opname in het register is alleen mogelijk met een Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang betekent ook dat elke kinderopvangorganisatie, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang zich meer moet gaan richten op de ontwikkeling van kinderen. Hierop wordt uw organisatie straks ook beoordeeld. Omdat uw diensten moeten gaan aansluiten op de behoeften van de kinderen, betekent dit voor u bijvoorbeeld dat:

 • er een mentor komt die de ontwikkeling van een kind volgt;
 • alleen werknemers met een pedagogische achtergrond voor baby’s mogen zorgen;
 • er alleen tijdens de pauzes minder werknemers op een groep mogen staan;
 • u als buitenschoolse opvang vaker aanvullende beroepskrachten kunt inzetten, zoals kunstenaars of sporttrainers.

De maatregelen moeten vanaf 2017 in werking treden met uitzondering van het personenregister, dat naar verwachting al in 2016 definitief wordt. Bovengenoemde plannen zijn opgenomen in de begroting van 2016 (pdf) van het ministerie en moeten nog wel langs de Eerste en Tweede Kamer.