Kostennorm verdwijnt als norm voor transparantie goede doelen

1 november 2017 | Door redactie

Goede Doelen Nederland heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) besloten om de kostennorm voor eigen fondsenwerving af te schaffen. Daarvoor in de plaats komt een informatieformat met kengetallen. Dit is de nieuwe norm voor transparantheid van goede doelen.

De huidige kostennorm bepaalt dat uw organisatie niet meer dan 25% van de inkomsten mag uitgeven aan het werven van nieuwe donateurs. Dit maximum moet voorkomen dat goede doelen elkaar gaan beconcurreren om die nieuwe donateur binnen te halen. Eén norm is echter niet langer passend, omdat organisaties erg van elkaar kunnen verschillen. Het informatieformat moet de nieuwe norm voor transparantie gaan worden. Hierdoor is direct zichtbaar welk percentage van de totale uitgaven aan de doelstelling, welk percentage aan de werving van nieuwe donateurs en welk percentage aan beheer en administratie wordt besteed.

Verplicht informatieformat publiceren

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zal de gemaakte kosten van de erkende organisaties blijven controleren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het CBF de informatieformat gaat opnemen in de erkenningsregeling. De erkende goede doelen zijn daardoor verplicht om een informatieformat te publiceren. Hiervoor moet de Commissie Normstelling Erkenningsregeling het voorstel eerst nog goedkeuren.