Maak gebruik van de teruggaaf energiebelasting

28 augustus 2019 | Door redactie

Non-profitorganisaties kunnen soms een deel van de betaalde energiebelasting terugkrijgen. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht. Voor de teruggaaf moet uw organisatie een apart verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Als uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, kunt u een deel van de betaalde energiebelasting terugkrijgen. Het kan daarbij gaan om maar liefst 50%. De Belastingdienst houdt daarbij ook rekening met een heffingskorting voor de energiebelasting. De volgende organisaties komen in aanmerking voor een teruggaaf van energiebelasting:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard;
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen;
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI);
  • sociale instellingen;
  • multifunctionele centra zoals dorphuizen.

Een teruggaafverzoek moet u binnen dertien weken na afloop van het betreffende jaar indienen. Op de website van de Belastingdienst vindt u een stroomschema, zodat u kunt beoordelen of uw organisatie in aanmerking komt voor de teruggaaf van energiebelasting. 

Teruggaafverzoek voor woningcorporaties

Woningcorporaties die woningen aanbieden achter één elektriciteitsaansluiting, zoals bij bijvoorbeeld containerwoningen het geval is, kunnen ook in aanmerking komen voor een teruggaaf van energiebelasitng. In die gevallen is de kans namelijk groot dat de eenmalige heffingskorting voor de levering van elektriciteit is verrekend voor die ene aansluiting en niet voor elke woning met een WOZ-beschikking, terwijl dat wel de bedoeling is. Op de website van de Belastingdienst vindt u een formulier voor het verzoek om teruggaaf.