Meer fraude door minder controle banken

13 juli 2016 | Door redactie

In de eerste helft van 2016 is er al voor € 4 miljoen gefraudeerd bij stichtingen en verenigingen en dat is meer dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit een onderzoek van Kascommissiegids.nl. De stijging komt waarschijnlijk doordat banken niet meer controleren of naam en rekeningnummer overeenkomen.

Alle bestuursleden (tool) van een organisatie zijn verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van een organisatie. Daarbij speelt de penningmeester een belangrijk rol, omdat hij het geld van de organisatie beheert. Uit het onderzoek van Kascommissiegids.nl blijkt dat bestuursleden daar nogal eens misbruik van maken. In de eerste helft van 2016 waren er al 33 fraudegevallen. Het ging daarbij om een totaalbedrag van € 4 miljoen. Dat is een flinke stijging in vergelijking tot 2015, want toen was de schade over het hele jaar € 5,7 miljoen en waren er 40 fraudegevallen.

Betere controle door banken is complex

De onderzoekers denken dat de stijging te wijten is aan de controle van de banken. Banken controleren bij een overboeking namelijk niet meer of de naam en het rekeningnummer wel corresponderen. Het is daardoor makkelijker om geld over te maken. Betaalvereniging Nederland ziet een betere controle door banken echter niet zitten, omdat dit zeer complex is. Daarnaast geeft een controle geen garantie, omdat er ook andere manieren zijn waarop een bestuurslid kan frauderen. Het is dus belangrijk dat de controle binnen een stichting of vereniging voldoende is, zodat de kans op fraude wordt beperkt.