Meldplicht voor toezichthouders onderwijs

15 juli 2015 | Door redactie

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om misstanden binnen het onderwijs tegen te gaan. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie.

Raden van toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op eventuele misstanden op de scholen die zij controleren. Komen er tijdens een controle misstanden aan het licht, dan zijn toezichthouders verplicht om het wanbeheer te melden bij de inspectie. De meldplicht geldt ook als de toezichthouders risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren. Dat staat in het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht (pdf) dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Medezeggenschap krijgt een sterkere positie

Ook moet het wetsvoorstel de medezeggenschap in het onderwijs versterken. Zo worden bestuurders voortaan benoemd op basis van openbare profielen en praat de medezeggenschap straks ook mee over de benoeming en het ontslag van bestuurders. Daarnaast is een overleg tussen de toezichthouders en de medezeggenschap minimaal twee keer per jaar verplicht. Ook krijgt de medezeggenschap meer mogelijkheden om een besluit nietig te laten verklaren en wordt de positie van opleidingscommissies versterkt. Deze aanscherping van het toezicht bleek nodig na de affaires bij Amarantis en ROC Leiden. Beide onderwijsinstellingen kwamen in grote financiële problemen.