Minder profiteren van giftenaftrek vanaf 2020

26 september 2018 | Door redactie

Donateurs van uw organisatie kunnen vanaf 2020 minder profiteren van de giftenaftrek. Het maximale aftrektarief gaat namelijk vanaf 2020 in stappen omlaag en komt uiteindelijk in 2023 uit op 37,05%.

Heeft uw organisatie de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan kunnen donateurs profiteren van een aftrek in de inkomstenbelasting. De gift komt in mindering op het inkomen van de donateur. Afhankelijk van de hoogte van zijn inkomen betaalt hij daardoor minder belasting. De aftrek is nu maximaal 51,95%. Per 2020 gaat het kabinet deze aftrek beperken. Voor de giftenaftrek gaat dan dezelfde afbouw gelden als voor de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning (zie de tabel).

Versnelde afbouw voor aftrekposten inkomstenbelasting

Gevolgen voor de fondsenwerving

Vanaf 2023 sluit het maximale aftrektarief aan bij het basistarief dat gaat gelden voor het tweeschijvensysteem in de inkomstenbelasting. Deze wijziging kan grote gevolgen hebben als uw organisatie voor de fondsenwerving erg afhankelijk is van giften. Donateurs met een hoog inkomen kunnen namelijk veel minder profiteren van de giftenaftrek. Hierdoor zouden de opbrengsten uit giften kunnen teruglopen.

De hoogte van de giftenaftrek

Het kabinet komt voor de rest niet aan de giftenaftrek. De hoogte van de aftrek in de inkomstenbelasting blijft afhankelijk van het soort gift: gewone gift of periodieke gift. Voor de gewone gift geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen. Voor een periodieke gift geldt geen drempel en maximum. Is uw organisatie een culturele ANBI, dan is er een extra aftrek. De donateur mag het bedrag van de gift dan verhogen met 25% met een maximum van € 1.250. Voor de vennootschapsbelasting geldt een verhoging van 50% van het bedrag van de gift met een maximum van  € 2.500.