Ministerraad akkoord met aanpak fraude in zorg

2 april 2015 | Door redactie

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid hebben onlangs het programma Rechtmatige Zorg gepresenteerd, dat fouten en fraude in de zorg tegen moet gaan. De aanpak is zorgbreed, dus uw organisatie krijgt er mogelijk ook mee te maken. De ministerraad heeft al ingestemd met het plan.

Het ministerie heeft in samenwerking met onder meer zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten het programmaplan (pdf) opgesteld. Door de bestaande regelgeving gaat er nog steeds veel, al dan niet opzettelijk, fout rondom declaraties en betalingen. Daarom pleit het programma voor een aanpak op vier vlakken:

  • Ketenbrede samenwerking: het programma geldt voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.
  • Preventie: zorgaanbieders en overheid werken samen aan het verduidelijken van regels en processen.
  • Controle: zorgverzekeraars en patiënten signaleren fouten en overtredingen en melden dit bij een centraal meldpunt.
  • Handhaving: partijen zoals de NZa onderzoeken meldingen en straffen waar nodig.

Een bondig overzicht van de doelstellingen en activiteiten vindt u op deze poster (pdf). 

Partijen hebben convenant getekend

Het programma biedt een plan voor 2015-2018. Het is een dynamisch plan, wat inhoudt dat het kan wijzigen op basis van ervaringen in de praktijk. De partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het plan hebben ook een convenant ondertekend om hun verantwoordelijkheid en toewijding te benadrukken ten aanzien van het plan om fraude in de zorg aan te pakken en tegen te gaan. Het gaat om Zorgverzekeraars Nederland, Centrum Indicatiestelling Zorg, Nederlandse Zorgautoriteit, FIOD, Inspectie SZW, Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Volksgezondheid.