Nieuwe manieren om bestuurswerk vorm te geven

10 januari 2018 | Door redactie

Het besturen van een organisatie is geen eenvoudige taak. In de sectoren sport, cultuur en scouting is recent onderzoek gedaan naar oplossingen om besturen in de huidige tijd vorm te geven. Uit het onderzoek blijkt dat de twee volgende perspectieven daarbij kunnen helpen: delen en verbinden of lean & mean.

Het kost veel tijd en energie om een vereniging te besturen. De traditionele manier van besturen is mogelijk ook niet meer van deze tijd. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit en Scouting Nederland hebben daarom onderzoek gedaan naar het nieuwe besturen. Uit het rapport Passend besturen (pdf) blijken twee perspectieven belangrijk bij het nieuwe besturen.

Besturen met relatief weinig tijdsinspanning

Uit het onderzoek komt naar voren dat verenigingen tegenwoordig steeds vaker gebruikmaken van het perspectief van delen en verbinden. Deze zienswijze gaat uit van de gedachten dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden is. Het besturen van de vereniging is dan dus een gezamenlijke taak. Hierdoor ontstaat een gemeenschapsvorming binnen de vereniging.
De lean & mean-wijze legt juist meer de nadruk op de kernactiviteiten van de vereniging. Het doel is om de vereniging strakker en professioneler te managen, zodat het besturen relatief weinig tijdsinspanning zou moeten kosten.

Mengvormen van de twee perspectieven

De keuze voor een manier van besturen is erg afhankelijk van de omgeving van uw organisatie. Is uw vereniging stabiel, dan kiest u waarschijnlijk sneller voor lean & mean. Is er sprake van een dynamische omgeving (er zijn veel veranderingen in de vereniging en bij de leden), dan ligt een keuze voor delen en verbinden meer voor de hand. In de praktijk komen ook mengvormen van deze twee perspectieven voor.