Petitie tegen onnodige regeldruk non-profitorganisatie

16 februari 2022 | Door redactie

Bestuurders van non-profitorganisaties krijgen te maken met veel wet- en regelgeving. Dit maakt het werk extra complex en moeilijk. De petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’ moet dit bespreekbaar maken en waar mogelijk de regeldruk beperken.

De laatste jaren hebben non-profitorganisaties met verschillende nieuwe wetgeving te maken gehad. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het register voor de ‘ultimate beneficial owners (UBO’s)’, de nieuwe privacywetgeving, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) waar de banken mee te maken hebben. Deze wet- en regelgeving maken het voor non-profitorganisaties extra moeilijk. Het zorgt voor extra regels en administratie, kost een hoop tijd en geld en vaak is deze wetgeving maar beperkt van toepassing op kleine organisaties. De petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’ moet daar een einde aan maken.

Vragen aan de Rijksoverheid

Met deze petitie willen de opstellers het volgende vragen aan de Rijksoverheid:

  • Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast een betaalde baan of zorgtaak.
  • Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  • Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  • Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Iedereen kan deze petitie ondertekenen en daardoor zorgen dat de regeldruk vermindert. Meer informatie over de petitie en de opstellers is te vinden op de website vrijwilligerswerk.nl/petitieregeldruk