SER helpt met relatie OR en toezichthouder

14 juni 2016 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking opgesteld die toezichthouders helpt hun band met de ondernemingsraad (OR) te versterken. Ook OR-leden kunnen hun voordeel doen met de handreiking: er staan veel tips in voor beide partijen.

De raad van commissarissen (RvC) en raad van toezicht (RvT) spelen een belangrijke rol in het creëren van een goede relatie met de OR. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER vindt die relatie belangrijk, omdat die helpt bij het bewaken van de koers en continuïteit van de organisatie. In de handreiking (pdf) van de CBM staan praktische tips voor het bouwen aan die relatie. De OR en toezichthouder kunnen elkaar het hele jaar door opzoeken, maar komen elkaar vooral tegen in de halfjaarlijkse overlegvergadering met de bestuurder: het zogeheten artikel-24-overleg.

Aandachtsgebieden OR ten opzichte van toezichthouder

In het vakblad OR Rendement stonden eerder al tips over de samenwerking tussen de bestuurder, de OR en de toezichthouder. Zo doet de OR er goed aan om te letten op:

Aandachtsgebieden toezichthouder ten opzichte van OR

De toezichthoudende organen hebben andere aandachtspunten dan de OR. Zowel de RvC als RvT kijkt extra goed naar:

  • de doelstellingen van de onderneming en het financieel beleid: jaarverslag, (kwartaal)rapportages, begroting en meerjarenplan;
  • het risicomanagement en naleving van wet- en regelgeving: kwaliteits- en sociale risico’s, naleving arbeidswetgeving, milieu en duurzaamheid;
  • het functioneren van het bestuur: integriteit en klokkenluidersregeling (tools);
  • de beloning van bestuur – eventueel in overleg met de aandeelhouders.