Strengere regels voor bestuurder in de zorg

23 januari 2015 | Door redactie

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft onlangs aan de Tweede Kamer laten weten maatregelen te willen nemen om onbehoorlijk bestuur en wanbeleid in de zorg aan te pakken. Zo moet u zich als zorgbestuurder straks verplicht accrediteren en registreren.

Uit een brief (pdf) aan de Tweede Kamer blijkt dat de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid de volgende maatregelen willen nemen:

  • de verantwoordelijkheden tussen bestuurders en interne toezichthouders beter in beeld brengen, wat moet leiden tot kritische gesprekken over het functioneren van uw organisatie. Hiervoor zal onder andere de zorgbrede governancecode (pdf) worden uitgebreid;
  • patiënten krijgen meer zeggenschap, zodat u als bestuur meer rekening moet gaan houden met hun behoeften;
  • voor bestuurders in de zorg komt een verplichte accreditatie en registratie om zo de kwaliteit van bestuur te waarborgen;
  • goede initiatieven ter verbetering van bestuur en toezicht krijgen (financiële) steun vanuit het ministerie.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal strenger controleren op goed bestuur binnen uw organisatie en daarbij letten op de naleving van de governancecode. Een nieuw op te richten orgaan helpt u hierbij, door de code te vertalen in praktische richtlijnen. 

Geen aparte bestuurswet

In 2013 had de minister samen met staatssecretaris Van Rijn het plan om met een apart wetsvoorstel te komen om goed bestuur in de zorg in goede banen te leiden. Een aparte wet is echter niet nodig, omdat de minister binnen de huidige wet al de nodige maatregelen kan nemen ter verbetering van bestuur en toezicht in de zorg. Schippers is van mening dat dit nodig is, omdat er nog steeds incidenten voorkomen die de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg niet ten goede komen.