Strengere regels voor winstplafond bij vrijstelling VPB

Uw organisatie kan bij lage winsten profiteren van een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (VPB). Hiervoor gelden 2 grenzen: de winst is maximaal € 15.000 per jaar of maximaal € 75.000 in 5 jaar. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde recent dat deze 2e grens niet geldt als een stichting of vereniging nog geen 5 jaar bestaat.

12 februari 2020 | Door redactie

Stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven, vallen in principe onder de VPB en zijn belastingplichtig. Er geldt echter een vrijstelling voor organisaties met lage winsten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de organisatie onder de genoemde winstgrenzen blijven. In deze zaak ontstond discussie over deze vrijstelling voor organisaties die nog geen 5 jaar bestaan. Rechtbank Gelderland vond dat de vrijstelling van € 75.000 een absolute grens was en dus ook gold als een organisatie minder dan 5 jaar bestond. Het gerechtshof had daar toch een andere kijk op.

Geen aanknopingspunten voor herrekening

In deze zaak ging het om de beroepsvereniging voor Nederlandse Stylisten, die in 2009 was opgericht. Met de belaste prestaties behaalde de vereniging een winst van € 9.884 (2010), € 28.443 (2011) en € 31.414 (2012). De Belastingdienst wilde de winstgrenzen herrekenen (pro rata) en stelde het winstplafond op € 45.000 (3/5 van € 75.000). De rechtbank vond die herrekening niet terecht. Er waren in de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten voor deze herrekening. De Belastingdienst ging in hoger beroep.

Pro-rata-benadering was tegemoetkoming

Het gerechtshof was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank. De grens van € 75.000 zou namelijk niet gelden voor stichtingen en verenigingen die nog geen 5 jaar bestonden. De Belastingdienst had de pro-rata-benadering als tegemoetkoming. Op basis daarvan stelde het gerechtshof dat de beroepsvereniging niet voldeed aan dit winstplafond en ook niet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming. De vrijstelling voor de VPB was dus niet van toepassing voor deze organisatie. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 januari 2020, ECLI (verkort): 467

Bijlagen bij dit bericht