Toezicht wordt aangescherpt in onderwijs

20 juli 2015 | Door redactie

Toezichthouders binnen het onderwijs zijn straks verplicht om wanbeheer te melden bij de Onderwijsinspectie. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs. In het wetsvoorstel staat op welke verschillende manieren misstanden binnen het onderwijs tegen kunnen worden tegengegaan. Zo wordt ook de medezeggenschap vergroot.

Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op eventuele misstanden op de scholen die zij controleren. Komen er tijdens een controle misstanden aan het licht, dan zijn toezichthouders straks verplicht hier werk van te maken en wanbeheer te melden bij de Onderwijsinspectie. De meldplicht geldt ook als de toezichthouders risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren. Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht (pdf) dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Medezeggenschap over benoeming bestuurder

Ook moet het wetsvoorstel de medezeggenschap in het onderwijs versterken. Zo worden bestuurders voortaan benoemd op basis van openbare profielen en praat de medezeggenschap straks ook mee over de benoeming en het ontslag van bestuurders. Daarnaast is een overleg tussen de toezichthouders en de medezeggenschap minimaal twee keer per jaar verplicht. Ook krijgt de medezeggenschap meer mogelijkheden om een besluit nietig te laten verklaren en wordt de positie van opleidingscommissies versterkt. Deze aanscherping van het toezicht bleek nodig na de affaires bij Amarantis en ROC Leiden. Beide onderwijsinstellingen kwamen namelijk in grote financiële problemen.