Vermist kasgeld belast bij penningmeester

23 juli 2015 | Door redactie

Als blijkt dat er geld is onttrokken aan het vermogen van uw stichting, kan de inspecteur dit belasten als resultaat uit overige werkzaamheden bij degene die kon beschikken over het geld van uw stichting. Dit was het geval bij een penningmeester, die daardoor belast werd voor een flink bedrag.

De inspecteur rekende na een boekenonderzoek bij een stichting, die wintercircusvoorstellingen organiseerde, ruim € 150.000 als resultaat uit overige werkzaamheden tot het inkomen van de penningmeester. Er ontbrak namelijk ruim € 310.000 kasgeld. Volgens de inspecteur konden zowel de penningmeester als de voorzitter beschikken over het geld van de stichting. Bovendien hadden zij een vrij gelijkwaardige positie. De inspecteur had daarom de helft van het vermiste bedrag bij de penningmeester bij zijn inkomen geteld. De penningmeester ging in beroep na afwijzing van zijn bezwaar, maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde de inspecteur in het gelijk. De rechtbank verlaagde echter wel de correctie in de inkomstenbelasting van de penningmeester door de inspecteur naar ruim € 28.000. 

Verschil jaarstukken en kasgeld was verdwenen

De inspecteur was het niet eens met de verlaging van zijn correctie en ging in hoger beroep. Volgens Gerechtshof Den Bosch had de inspecteur wel degelijk een redelijke schatting gemaakt. Het was namelijk terecht dat de inspecteur het verschil tussen het kassaldo zoals vermeld in de jaarstukken en het bedrag dat daadwerkelijk in de kas beschikbaar was gelijkstelde aan het vermogen van de stichting dat was onttrokken. De rechtbank oordeelde nog dat de penningmeester en de voorzitter tijdens het verloop van een aantal jaren telkens een (lager) bedrag hadden onttrokken aan het vermogen van de stichting, maar dat vond het gerechtshof niet aannemelijk. De penningmeester moest dus over ruim € 150.000 inkomstenbelasting afdragen.
Gerechtshof Den Bosch, 23 april 2015, ECLI (verkort): 1513