Vrije weken beschikbaar voor collecte in 2023

28 december 2022 | Door redactie

Collecteren is een belangrijke inkomstenbron voor goede doelen. Kleinere organisaties of organisaties die niet landelijk collecteren, mogen collecteren in de vrije periodes van het landelijk collecterooster. Stichting Collecteplan stelt jaarlijks het landelijk collecterooster op en stuurt dit naar CBF. CBF publiceert het rooster. Daarnaast heeft het CBF een wervingsrooster opgesteld.

Het doel van het collecterooster is om de collectes van goede doelen te spreiden over het land. Er zijn twee soorten collecteroosters: het landelijk collecterooster en het gemeentelijk collecterooster. In het landelijk collecterooster heeft het CBF de collectes opgenomen van grotere goede doelen voor heel Nederland. Een organisatie die in het collecterooster is opgenomen, krijgt ook een vergunning van de gemeente. Kleinere organisaties of goede doelen die niet landelijk collecteren, moeten apart een vergunning bij de gemeente aanvragen voor een collecte. De zogenoemde vrije periodes zijn nog beschikbaar voor deze collectes. In het gemeentelijk collecterooster staan alle collectes waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven. Overigens verschillen de regels per gemeente: er zijn ook gemeentes in Nederland waar geen vergunning nodig is voor bijvoorbeeld collectes aan de deur of gemeentes die zich niet vast laten leggen door het collecterooster van Stichting Collecteplan.

Rooster voor werven aan de deur

Daarnaast maakt het CBF ook een wervingsrooster. In dat rooster staat aangegeven wanneer een organisatie langs de deuren komt om donateurs te werven. Een organisatie moet een CBF-erkenning hebben om in het wervingsrooster opgenomen te worden. Afhankelijk van de lokale wetgeving moet een organisatie voor donateurswerving ook een vergunning hebben. Het wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur en borgt de kwaliteit van de werving.