Woningcorporatie moet juiste woning aanbieden

24 september 2015 | Door redactie

Als woningcorporatie wordt u straks verplicht om mensen die huurtoeslag ontvangen de best betaalbare woningen aan te bieden. Verder moet u waarschijnlijk vanaf 1 juli 2016 de huursombenadering toepassen als u de huurprijzen wilt verhogen.

Het ministerie van Wonen heeft op Prinsjesdag in zijn begroting van 2016 (pdf) aangekondigd dat u als woningcorporatie verplicht wordt om de best betaalbare woning toe te wijzen aan een nieuwe bewoner. Zo wil het kabinet voorkomen dat lage inkomens steeds vaker in relatief dure sociale huurwoningen terechtkomen. Daarnaast moet uw organisatie voortaan de huursombenadering toepassen bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen. De inkomensafhankelijk huurverhoging wordt dus vervangen door een systeem waarbij de huurverhoging per verhuurder is gemaximeerd. 

Huursombenadering bepaalt huurstijging

De huursombenadering beperkt wat u in rekening mag brengen bij de jaarlijkse huurstijging:

  • In 2016 is die begrenzing gelijk aan de inflatie plus 1%. De gemiddelde huurstijging per verhuurder valt hierdoor lager uit dan eerdere jaren.
  • De huurstijging per individuele woning mag niet meer bedragen dan de inflatie plus 2,5%.
  • Voor zittende huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens (€ 38.950 sinds 1 juli 2015) mag u een huurverhoging doorvoeren van maximaal de inflatie plus 4%. 

Liberalisatiegrens bevroren

Bovenstaande maatregelen moeten gaan gelden voor woningen waarvan de huur niet meer bedraagt dan de liberalisatiegrens. Die grens wordt in 2016 waarschijnlijk voor drie jaar wordt bevroren op € 710,68 per maand. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met bovengenoemde plannen.