Woningwet 2015 geeft huurders meer inspraak

10 juli 2015 | Door redactie

De herziene Woningwet (Woningwet 2015) geldt sinds 1 juli en dat heeft gevolgen voor u als woningcorporatie. Zo heeft u nu met meer inspraak van huurders te maken. Daarnaast is er een nieuw toezichthoudend orgaan ingesteld, dat onder andere bestuurders en toezichthouders toetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De huurdersorganisatie – de lokale overlegpartner van de gemeente en uw corporatie – heeft op basis van de Woningwet 2015 (pdf) het recht om een lid voor de Raad van Toezicht (RvT) voor te dragen. Deze voordracht is bindend. Daardoor zult u als bestuur van een woningcorporatie inhoudelijk meer met huurders te maken krijgen. Zo zult u voortaan samen met huurders en gemeenten moeten gaan onderzoeken wat er lokaal nodig en mogelijk is op het gebied van wonen. 

Toets voor bestuurders en toezichthouders

Verder krijgt u te maken met verbeterd toezicht. Hiervoor is de Autoriteit Woningcorporaties opgezet, die toezicht houdt op zowel de kwaliteit van uw huizenaanbod als op uw financiën. De Autoriteit voert daarnaast een zogenoemde geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets uit bij benoeming of herbenoeming van leden voor het bestuur en toezichthouders. Er wordt dan getoetst of u over de vereiste kennis beschikt voor de functie, maar ook over competenties zoals integriteit, moreel besef en visie.
Meer over de Woningwet 2015 vindt u op de speciale website van de overheid.