Wat zou een Raad van Toezicht voor onze organisatie kunnen betekenen?

1 juli 2020

Wij hebben nu geen Raad van Toezicht (RvT). Wij zitten er nu wel over te denken. Wat zou een RvT voor onze organisatie kunnen betekenen?

Besluit uw stichting een RvT aan te stellen, dan moet u voor de oprichting van de raad een goede beschrijving hebben van de rol van de raad. Wat zijn precies de taken en bevoegdheden en hoe ziet de samenwerking met het bestuur eruit?

Taken Raad van Toezicht

De doelen en visie van uw organisatie zijn daarbij van belang. Hierop moet het toezicht worden afgebakend. Meestal concentreren de taken van de raad zich op:

  • financiën;
  • personeelsbeleid;
  • het gebouwenbeheer.

Omdat er geen wettelijke grondslag bestaat voor een toezichthoudend orgaan bij een stichting in de vorm van een raad, bent u vrij in uw keuze om die in te stellen. Kiest u hiervoor, dan verandert het bestuursmodel en zal het bestuur bij een stichting verantwoording moeten afleggen aan deze RvT.

Als het bestuur plannen maakt en er is een RvT, beoordeelt deze de plannen zowel vooraf als achteraf. U kunt het beste in de statuten vastleggen welke beslissing u pas mag nemen na goedkeuring van de raad.

Geen wettelijke basis taakvervulling

In de wet is nog niets vastgelegd over de taakvervulling van bestuurders en toezichthouders. Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen moet daarin verandering brengen. Het voorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.