Non-profit

Stichtingen en verenigingen zijn non-profitorganisaties. Zij hebben niet als doel om winst te maken, maar om niet-commerciële doelen te ondersteunen. Dit kan op verschillende gebieden zijn, zoals sport, kunst, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.

Ook stichtingen en verenigingen hebben inkomsten nodig. Die krijgen ze meestal binnen via subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van klanten aan de gemaakte kosten of contributies van leden.

Non-profitorganisaties kunnen vrijwilligers inzetten om bij te dragen aan het doel van de organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Een vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

Nieuws

Werknemer kan vakantiedagen doneren aan het goede doel

13-05-2024

Als werknemers meedoen aan een sportieve goededoelenactie zoals Alpe d’Huzes of de Roparun, kunnen zij hier ook aan bijdragen door bovenwett...

Werkgevers onderscheiden zich met vrijwilligerswerk

28-03-2024

Steeds meer werkgevers geven werknemers de tijd om vrijwilligerswerk te doen. Ter inspiratie van werkgevers hebben NVP (het netwerk voor HR-...

BVm: maatschappelijke bv laat nog op zich wachten

08-03-2024

Het is nog onduidelijk wanneer ondernemers kunnen kiezen voor de maatschappelijke bv (BVm) als rechtsvorm. De plannen voor de BVm zijn al in...

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling bij ziekte

29-02-2024

De hoofdregel is dat een werkgever een zieke werknemer 104 weken het loon doorbetaalt. Daarna kan de werknemer in aanmerking komen voor een...