Non-profit

Stichtingen en verenigingen zijn non-profitorganisaties. Zij hebben niet als doel om winst te maken, maar om niet-commerciële doelen te ondersteunen. Dit kan op verschillende gebieden zijn, zoals sport, kunst, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp. 

Inkomsten voor organisaties zonder winstoogmerk

Ook stichtingen en verenigingen hebben inkomsten nodig. Die krijgen ze meestal binnen via subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van klanten aan de gemaakte kosten of contributies van leden. Als een non-profitorganisatie inkomsten heeft via de overheid, zal de overheid ook controles uitvoeren en zo nodig de subsidie stopzetten.

 

Moeten we voor collecteren een vergunning hebben?

Non-profit | Publicatiedatum 27-09-2022

Wij willen binnenkort beginnen met collecteren voor onze stichting. Moeten wij daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente?

Hoe zetten we storytelling in bij donateurs?

Non-profit | Publicatiedatum 27-09-2022

Wij willen ons merkverhaal uitdragen op sociale media. Hoe zetten wij storytelling in om donateurs te overtuigen onze stichting te steunen?

Kan een bestuur zomaar statuten wijzigen?

Ondernemingsrecht | Publicatiedatum 28-04-2021

Het bestuur van onze stichting heeft aangekondigd dat het de statuten gaat wijzigen. Mag dat zomaar? 

Fondsenwerving van uw organisatie in moeilijke tijden

Non-profit 6 minuten | 21-12-2022

Het zijn pittige tijden met hoge inflaties, energiekosten die door het dak gaan en een hoop onzekerheden. Vooral financieel worden we geraak...

De mogelijkheden van de Wet open overheid voor non-profitorganisaties

Non-profit 5 minuten | 26-09-2022

Sinds 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Deze nieuwe wet kan ook relevant zijn v...

Vermogensoverdracht bij leven: schenken

Successiewet 12 minuten | 02-09-2022

De meest effectieve manier om voor uw erfgenamen erfbelasting te besparen, is om zo arm als een kerkrat te sterven. Toch zal geen enkele est...

Aftrekbare giften

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 14-07-2022

Het doen van een gift is niet alleen gunstig voor de ontvanger, maar ook voor de donateur. Hij kan de gift namelijk vaak in aftrek brengen in zijn aangifte. Sinds 2021...

Erkenning en waardering van vrijwilligers

Vrijwilligers Publicatiedatum 28-12-2020

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

Voorwaarden ANBI

Non-profit Publicatiedatum 30-07-2019

Het is aan de Belastingdienst om een organisatie als ANBI aan te wijzen. Merkt de Belastingdienst uw organisatie aan als ANBI, dan levert dat een aantal fiscale voordelen...

Heeft u een vraag over Non-profit?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Non-profit?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie