Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, kan uw onderneming eerst een bezwaarschrift indienen...

Boekhouden

Boekhouden is het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van alle financiële informatie voor het functioneren, beheersen en besturen...

Buitenlandse werknemers

Krijgt uw onderneming te maken met werknemers uit het buitenland, dan komen er heel wat administratieve en fiscale bijzonderheden op u af.

Burn-out

Bij een burn-out is een werknemer psychisch 'opgebrand'. Dit wordt veroorzaakt door een complexe combinatie van factoren, maar een goed werkklimaat...

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt afgesloten door één of meerdere werkgevers en werkgeversorganisaties, en één of meerdere werknemersorganisaties...

Centrale ondernemingsraad (COR)

De centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad voor alle aanwezige ondernemingsraden. De COR is samengesteld uit de...

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie tussen coach en de gecoachte persoon of groep.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding bepaalt dat de werknemer na vertrek bij uw organisatie gedurende een bepaalde tijd niet in dienst mag treden bij concurrenten....

Conflicthantering

De kunst van conflicthantering is om een conflict op de werkvloer niet uit de hand te laten lopen. Inzicht in verschillende conflictstijlen kan...

Contact met de Belastingdienst

Ondernemingen kunnen niet om de Belastingdienst heen. Elke ondernemer is diverse soorten belasting verschuldigd en moet allerlei informatie aan...