Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Geboorteverlof

Het kabinet heeft het kraamverlof voor partners per 2019 vervangen door het geboorteverlof. Per 1 juli 2020 krijgen kersverse vaders en 'meemoeders'...

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen leveren door hun eigenschappen gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Arbowet geeft aan dat een werkgever...

Gezondheid werknemer

Gezonde en vitale werknemers: dat wil iedere organisatie! Maar hoe kunt u hier als werkgever invloed op uitoefenen? Meer hierover leest u op...

Instemmingsrecht

De werkgever kan een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming van de ondernemingsraad. Het instemmingsrecht...

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider is iemand die zijn nek uitsteekt door fraude, belangenverstrengeling of mismanagement aan de kaak te stellen. Lees hier alles...

Mediation

Bij lastige conflicten kan mediation uitkomst bieden. U schakelt dan een onafhankelijke bemiddelaar in die de situatie neutraliseert.

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op een aantal sociale wetten en werkt zo aan bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het...

Ondernemersverzekeringen

Ondernemingen doen er goed aan om risico's te onderbouwen met verzekeringen. Daarmee worden grote financiële tegenvallers tegengegaan.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof geeft werknemers het wettelijk recht op tijdelijk minder werken om meer tijd te kunnen besteden aan hun jonge kinderen. Alles...

Overeenstemmingsrecht

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht, dat gezien kan worden als een vetorecht.