Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Duurzame inzetbaarheid

In uw organisatie werken meerdere generaties. In uw personeelsbeleid kunt u rekening houden met de specifieke omstandigheden in de verschillende...

Eigenrisicodragerschap

Voor de WGA en Ziektewet kan de werkgever premie betalen via de werknemersverzekeringen of zelf het risico van WGA- en ZW-uitkeringen op zich...

Functioneren en beoordelen

Voor iedere organisatie is het belangrijk dat werknemers goed functioneren. Eens in de zoveel tijd wordt dit besproken in een functionerings-...

Fysieke arbeidsbelasting

Bij fysieke arbeidsbelasting ligt het voor de hand om te denken aan werknemers met zware fysieke beroepen, zoals bouwvakkers of magazijnmedewerkers...

Geboorteverlof

Het kabinet heeft het kraamverlof voor partners per 2019 vervangen door het geboorteverlof. Per 1 juli 2020 krijgen kersverse vaders en 'meemoeders'...

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen leveren door hun eigenschappen gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Arbowet geeft aan dat een werkgever...

Hybride werken

Met de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen komt ook het kantoorleven weer op gang. Veel werknemers zullen niet meer alle dagen...

Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op een aantal sociale wetten en werkt zo aan bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon,...

Instemmingsrecht

De werkgever kan een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming van de ondernemingsraad. Het instemmingsrecht...

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider is iemand die zijn nek uitsteekt door fraude, belangenverstrengeling of mismanagement aan de kaak te stellen.