Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Mediation

Bij lastige conflicten kan mediation uitkomst bieden. U schakelt dan een onafhankelijke bemiddelaar in die de situatie neutraliseert.

No-riskpolis

Voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen, draait de werkgever niet voor de loondoorbetaling bij ziekte op. UWV betaalt dan een uitkering.

Opzegverboden

Een werkgever mag een werknemer in bepaalde situaties niet ontslaan; er geldt dan een opzegverbod.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof geeft werknemers het wettelijk recht op tijdelijk minder werken om meer tijd te kunnen besteden aan hun jonge kinderen. Alles...

Overeenstemmingsrecht

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht, dat gezien kan worden als een vetorecht.

Participatiewet

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk kunnen bij gewone werkgevers.

Pensioenakkoord

De regels voor de AOW en het aanvullend pensioen gaan veranderen. Het nieuwe pensioenstelsel moet per 2022 van kracht worden.

Personeelsdossier

Als een werknemer in dienst treedt, moet de werkgever een personeelsdossier aanleggen om gegevens en gemaakte afspraken in te bewaren.

Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Ons land kent veel subsidieregelingen.