Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever volgens de wet twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. De cao kan méér voorschrijven.

Mediation

Bij lastige conflicten kan mediation uitkomst bieden. U schakelt dan een onafhankelijke bemiddelaar in die de situatie neutraliseert.

Opzegverboden

Een werkgever mag een werknemer in bepaalde situaties niet ontslaan; er geldt dan een opzegverbod.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof geeft werknemers het wettelijk recht op tijdelijk minder werken om meer tijd te kunnen besteden aan hun jonge kinderen. Alles...

Overeenstemmingsrecht

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht, dat gezien kan worden als een vetorecht.

Pensioenakkoord

De regels voor de AOW en het pensioen gaan veranderen door het pensioenakkoord. Er komt een nieuwe Pensioenwet en een nieuw pensioenstelsel.

Personeelsdossier

Als een werknemer in dienst treedt, moet de werkgever een personeelsdossier aanleggen om gegevens en gemaakte afspraken in te bewaren.

Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Ons land kent veel subsidieregelingen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De werkvloer moet altijd veilig zijn voor werknemers. Om risico’s te beperken kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.