Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Overeenstemmingsrecht

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht, dat gezien kan worden als een vetorecht.

Personeelsdossier

Als een werknemer in dienst treedt, moet de werkgever een personeelsdossier aanleggen om gegevens en gemaakte afspraken in te bewaren.

Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Ons land kent veel subsidieregelingen, waarvan...

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De werkvloer moet altijd veilig zijn voor werknemers. Om risico’s te beperken kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

Preventie

Preventie verkleint de kans op een ongeval of ziekte bij werknemers. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de RI&E.

Preventiemedewerker

Elke onderneming moet een preventiemedewerker aanwijzen die verantwoordelijk is voor het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen.

Privacy op het werk

Werknemers hebben recht op privacy, ook op het werk. Hierbij is onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren, zoals geweld en discriminatie.

Re-integratie

Werkgevers zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om werknemers die langdurig ziek zijn te begeleiden bij de re-integratie in...

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico's werknemers lopen bij hun werkzaamheden.