Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Preventie

Preventie verkleint de kans op een ongeval of ziekte bij werknemers. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de RI&E.

Preventiemedewerker

Elke onderneming moet een preventiemedewerker aanwijzen die verantwoordelijk is voor het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen.

Privacy op het werk

Werknemers hebben recht op privacy, ook op het werk. Hierbij is onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren, zoals geweld en discriminatie.

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Via een regeling voor vervroegde uittreding kan een werknemer eerder met pensioen. In veel gevallen betaalt de werkgever dan wel een strafheffing...

Re-integratie

Werkgevers zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om werknemers die langdurig ziek zijn te begeleiden bij de re-integratie in...

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico's werknemers lopen bij hun werkzaamheden.

RSI/KANS

In veel beroepen is er een risico op RSI of KANS (klachten aan arm, nek en/of schouder). De werkgever moet tijdig maatregelen treffen en waken...

Tarieven 2021

Per 2021 veranderen allerlei tarieven. Denk aan richtbedragen, normbedragen, premies en boetes. Op deze pagina vindt u de definitieve premies...

Tarieven 2022

Per 2022 veranderen allerlei tarieven. Denk aan richtbedragen, normbedragen, premies en boetes. Op deze pagina vindt u de definitieve premies...