Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Bedrijfsoverdracht

Bij beëindiging van een onderneming is er de keuze tussen stoppen en overdragen. Hier komt er een veelheid aan financiële, juridische, fiscale...

Begroten en budgetteren

Door te budgetteren zorgt u ervoor dat u in de loop van het jaar niet verrast wordt door onverwachte uitgaven (en inkomsten) in uw onderneming.

Beloning

De beloning die werknemers krijgen, is een tegenprestatie voor de arbeid die zij voor de organisatie verrichten. Er zijn verschillende vormen...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een directeur-grootaandeelhouder en bestuurder zich niet als een goed bestuurder gedraagt, kan hij met bestuurdersaansprakelijkheid te maken...

Bewaarplicht

De bewaarplicht houdt in dat u uw digitale en papieren administratie een bepaalde periode moet bewaren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende...

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, kan uw onderneming eerst een bezwaarschrift indienen...

Boekhouden

Boekhouden is het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van alle financiële informatie voor het functioneren, beheersen en besturen...

Buitenlandse werknemers

Krijgt uw onderneming te maken met werknemers uit het buitenland, dan komen er heel wat administratieve en fiscale bijzonderheden op u af.

Contact met de Belastingdienst

Ondernemingen kunnen niet om de Belastingdienst heen. Elke ondernemer is diverse soorten belasting verschuldigd en moet allerlei informatie aan...

Contact met Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is adviseur en belangenbehartiger van het bedrijfsleven. De KvK beheert onder meer het Handelsregister en het UBO-register.