Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, kan uw onderneming eerst een bezwaarschrift indienen...

Buitenlandse werknemers

Krijgt uw onderneming te maken met werknemers uit het buitenland, dan komen er heel wat administratieve en fiscale bijzonderheden op u af.

Contact met de Belastingdienst

Ondernemingen kunnen niet om de Belastingdienst heen. Elke ondernemer is diverse soorten belasting verschuldigd en moet allerlei informatie aan...

Corona-advies

Wat moeten werkgevers doen en laten om de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie te beperken? Neem maatregelen voor het behoud van...

Digitalisering

De digitalisering heeft de werkvloer ingrijpend veranderd. Het is belangrijk om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met deze veranderingen...

Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit minstens 5% van de aandelen in een bv of nv. Hij bekleedt in de meeste gevallen ook de hoogste bestuurlijke...

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Voor de WGA en Ziektewet kan de werkgever premie betalen via de werknemersverzekeringen of zelf het risico van WGA- en ZW-uitkeringen op zich...

Facturen

Uw organisatie is verplicht om een factuur op te stellen bij het leveren van producten of diensten tegen een vergoeding. Daarbij komen diverse...

Faillissement

Wat kunt u doen wanneer een afnemer richting faillissement gaat? En welke mogelijkheden zijn er nadat een faillissement is uitgesproken?

Fiets van de zaak

Als werkgever kunt u uw werknemers op drie manieren van een fiets voorzien: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.