Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Fiscale eenheid

Uw bv kan een fiscale eenheid vormen met andere ondernemingen. De Belastingdienst merkt deze ondernemingen dan voor de BTW of de vennootschapsbelasting...

Flexwerkers

Door gebruik te maken van gedetacheerden, uitzendkrachten, oproepkrachten of zzp'ers werkt een werkgever met een flexibele schil waarmee hij...

Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Er kan onder meer gefraudeerd worden met belastingen, uitkeringen, BTW, jaarrekeningen,...

Gebruikelijk loon

Volgens de gebruikelijkloonregeling moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) loonheffingen berekenen over een normaal salaris. De Belastingdienst...

Hypotheek en eigen woning

De eventuele inkomsten uit een eigen woning tellen mee als inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Bij het berekenen van het voordeel uit...

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Voor de belastingheffing over vermogen in box 3 worden verschillende forfaitaire percentages gehanteerd. Deze worden na afloop van het kalenderjaar...

Inkomstenbelasting (IB)

Iedereen moet inkomstenbelasting (IB) betalen over zijn genoten inkomsten. Er zijn drie boxen waarmee u te maken kunt krijgen bij de IB. Bij...

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Als een partij waarmee uw onderneming samenwerkt niet alle heffingen aan de Belastingdienst correct afdraagt, kan de fiscus die bij u opeisen....

Investeren

Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Onder voorwaarden heeft uw onderneming dan recht op investeringsaftrek.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de gang van zaken van de onderneming in het afgelopen jaar.