Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Als een partij waarmee uw onderneming samenwerkt niet alle heffingen aan de Belastingdienst correct afdraagt, kan de fiscus die bij u opeisen....

Investeren

Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Onder voorwaarden heeft uw onderneming dan recht op investeringsaftrek.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de gang van zaken van de onderneming in het afgelopen jaar.

Klimaatneutraal ondernemen

Hoe verantwoord u ook bezig bent, uw bedrijfsvoering heeft altijd zijn weerslag op het klimaat en het milieu. De overheid stelt hier de nodige...

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.

Loonbeslag

Een schuldeiser kan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Uw onderneming moet hier dan verplicht aan meewerken.

Ondernemersaftrek

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u als ondernemer profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de inkomstenbelasting.

Pensioenakkoord

De regels voor de AOW en het pensioen gaan veranderen door het pensioenakkoord. Er komt een nieuwe Pensioenwet en een nieuw pensioenstelsel.

Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag.

Prinsjesdag

Via deze themapagina houdt Rendement u ieder jaar volledig op de hoogte van de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.