Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst publiceert ieder jaar een nieuwe versie van het digitale Handboek Loonheffingen. Hierin vindt u de wet- en regelgeving voor...

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De belastingheffing over vermogen in box 3 is per 2017 veranderd. Er gelden namelijk sindsdien drie schijven en twee percentages.

Inkomstenbelasting (IB)

Iedereen moet inkomstenbelasting (IB) betalen over zijn genoten inkomsten. Er zijn drie boxen waarmee u te maken kunt krijgen bij de IB. Bij...

Inlenersaansprakelijkheid

Als uw onderneming werknemers inleent, kan de Belastingdienst de loonheffingen op u verhalen. Hoe dekt u zich in tegen deze inlenersaansprakelijkheid?

Investeren

Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Onder voorwaarden heeft uw onderneming dan recht op investeringsaftrek.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de gang van zaken van de onderneming in het afgelopen jaar.

Ketenaansprakelijkheid

Als een aannemer een onderaannemer inzet, kan hij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als de onderaannemer de loonheffing niet afdraagt.

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.

Loonbeslag

Een schuldeiser kan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Uw onderneming moet hier dan verplicht aan meewerken.

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.