Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen leveren door hun eigenschappen gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Arbowet geeft aan dat een werkgever...

Gezondheid werknemer

Gezonde en vitale werknemers: dat wil iedere organisatie! Maar hoe kunt u hier als werkgever invloed op uitoefenen? Meer hierover leest u op...

Indiensttreding

Als een werkgever een nieuwe werknemer aanneemt, moet er van alles worden geregeld en vastgelegd rondom de indiensttreding. De arbeidsvoorwaarden...

Informatierecht

Elke OR heeft informatie nodig om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. De bestuurder moet zelf informatie verstrekken, maar de OR mag ook vragen...

Initiatiefrecht

De wet geeft de OR het recht om voorstellen te doen, zowel in de overlegvergadering (mondeling) als daarbuiten (schriftelijk). Dit wordt ook...

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Als een partij waarmee uw onderneming samenwerkt niet alle heffingen aan de Belastingdienst correct afdraagt, kan de fiscus die bij u opeisen....

Instemmingsrecht

De werkgever kan een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming van de ondernemingsraad. Het instemmingsrecht...

Internationaal ondernemen en Brexit

Veel organisaties zijn actief op internationaal vlak. Dan komen douane- en transportregels om de hoek kijken die voor de import en export belangrijk...

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider is iemand die zijn nek uitsteekt door fraude, belangenverstrengeling of mismanagement aan de kaak te stellen. Lees hier alles...

Leidinggeven

De manier van leidinggeven heeft grote invloed op het reilen en zeilen van een team, de motivatie van de medewerkers en de prestaties die ze...