Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Er kan onder meer gefraudeerd worden met belastingen, uitkeringen, BTW, jaarrekeningen,...

Functioneren en beoordelen

Voor iedere organisatie is het belangrijk dat werknemers goed functioneren. Eens in de zoveel tijd wordt dit besproken in een functionerings-...

Fysieke arbeidsbelasting

Bij fysieke arbeidsbelasting ligt het voor de hand om te denken aan werknemers met zware fysieke beroepen, zoals bouwvakkers of magazijnmedewerkers...

Geboorteverlof

Het kabinet heeft het kraamverlof voor partners per 2019 vervangen door het geboorteverlof. Per 1 juli 2020 krijgen kersverse vaders en 'meemoeders'...

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen leveren door hun eigenschappen gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Arbowet geeft aan dat een werkgever...

Gouden handdruk

Als een werkgever afscheid moet nemen van een werknemer, kan hij hem een gouden handdruk meegeven. Dat is een vergoeding die in plaats van of...

Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst publiceert ieder jaar een nieuwe versie van het digitale Handboek Loonheffingen. Hierin vindt u de wet- en regelgeving voor...

Identificatieplicht

De werkgever moet vóór de eerste werkdag van een nieuwe werknemer voldoen aan de identificatieplicht. Hij moet zorgvuldig de identiteit van de...

Informatierecht

Elke OR heeft informatie nodig om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. De bestuurder moet zelf informatie verstrekken, maar de OR mag ook vragen...

Initiatiefrecht

De wet geeft de OR het recht om voorstellen te doen, zowel in de overlegvergadering (mondeling) als daarbuiten (schriftelijk). Dit wordt ook...