Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Aanbestedingen

Aanbesteden is het aan een (externe) marktpartij uitbesteden van een opdracht door een (semi-)overheidsinstantie, na vergelijking van de offertes.

Aangifte loonheffingen

Over de aan werknemers betaalde lonen moeten werkgevers periodiek loonaangifte doen en tegelijkertijd het aangegeven bedrag aan loonheffingen...

Achterban van de OR

De input van de werknemers is essentieel voor het overleg met de bestuurder, dus communicatie met de achterban is voor de OR van groot belang.

Adverteren

Adverteren kan erg waardevol voor uw onderneming zijn. Uw organisatie kan er het klantenbestand mee vergroten of nieuwe werknemers werven.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Deze privacywet heeft flinke gevolgen gehad voor veel organisaties.

ANBI

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Nederland telt ongeveer 20.000 stichtingen met een ANBI-status.

AOW

Nederlandse AOW-gerechtigden ontvangen een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet die de basis vormt van het ouderdomspensioen.

Arbeidsbeperking

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het moeilijker om werk te vinden. Er zijn diverse regelingen die werkgevers stimuleren om hen in dienst...

Arbeidsomstandigheden

Werknemers moeten goed, gezond en gemotiveerd kunnen werken. De werkgever moet zorgen voor arbeidsomstandigheden die dit mogelijk maken.

Arbeidsongeval

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid voorkomt. Wat zijn daarbij de aandachtspunten?