Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Begroten

Uw organisatie moet overzicht hebben over het geld dat binnenkomt en uitgegeven wordt. Daarvoor stelt u een begroting op waarin staat wat u in...

Beloning

De beloning die werknemers krijgen, is een tegenprestatie voor de arbeid die zij voor de organisatie verrichten. Er zijn verschillende vormen...

Beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die is veroorzaakt door gezondheidsrisico's bij de arbeidsomstandigheden op het werk. Preventie...

Bewaarplicht

De bewaarplicht houdt in dat u uw digitale en papieren administratie een bepaalde periode moet bewaren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende...

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beschikking of aanslag, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, dan kan uw onderneming eerst een bezwaarschrift...

Budgetteren

Door te budgetteren zorgt u ervoor dat u in de loop van het jaar niet verrast wordt door onverwachte uitgaven (en inkomsten) in uw onderneming.

Burn-out

Bij een burn-out is een werknemer psychisch 'opgebrand'. Dit wordt veroorzaakt door een complexe combinatie van factoren, maar een goed werkklimaat...

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt afgesloten door één of meerdere werkgevers en werkgeversorganisaties, en één of meerdere werknemersorganisaties...

Centrale ondernemingsraad (COR)

De centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad voor alle aanwezige ondernemingsraden. De COR is samengesteld uit de...

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie tussen coach en de gecoachte persoon of groep.