Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Gouden handdruk

Als een werkgever afscheid moet nemen van een werknemer, kan hij hem een gouden handdruk meegeven. Dat is een vergoeding die in plaats van of...

Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst publiceert ieder jaar een nieuwe versie van het digitale Handboek Loonheffingen. Hierin vindt u de wet- en regelgeving voor...

Identificatieplicht

De werkgever moet vóór de eerste werkdag van een nieuwe werknemer voldoen aan de identificatieplicht. Hij moet zorgvuldig de identiteit van de...

Inlenersaansprakelijkheid

Als uw onderneming werknemers inleent, kan de Belastingdienst de loonheffingen op u verhalen. Hoe dekt u zich in tegen deze inlenersaansprakelijkheid?

Innovatie

De overheid ziet graag dat ondernemingen bezig zijn met innovatie. Daarom wordt er elk jaar een aanzienlijk subsidiebedrag voor gereserveerd...

Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op een aantal sociale wetten en werkt zo aan bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon,...

Ketenaansprakelijkheid

Als een aannemer een onderaannemer inzet, kan hij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als de onderaannemer de loonheffing niet afdraagt.

Ketenbepaling

Op grond van de ketenbepaling heeft een werknemer na een aantal tijdelijke contracten of na een bepaalde periode automatisch recht op een vast...

Leerbanen

Een leerbaan is een baan die werken en leren met elkaar combineert. Ze zijn gekoppeld aan een opleiding en werknemers volgen naast hun werk onderwijs.

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.