Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Loonadministratie

De Belastingdienst stelt eisen aan de gegevens, de bewaarplaats en de bewaartermijnen van de loonadministratie en kan ook controles uitvoeren.

Loonbeslag

Een schuldeiser kan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Uw onderneming moet hier dan verplicht aan meewerken.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever volgens de wet twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. De cao kan méér voorschrijven.

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Mediation

Bij lastige conflicten kan mediation uitkomst bieden. U schakelt dan een onafhankelijke bemiddelaar in die de situatie neutraliseert.

Minimumloon

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling is er het wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli bijgesteld.

No-riskpolis

Voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen, draait de werkgever niet voor de loondoorbetaling bij ziekte op. UWV betaalt dan een uitkering.

Ontslag

Ontslag is het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Ontslag is in Nederland aan diverse regels gebonden om de werknemer te beschermen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat werkgever en werknemer het er samen over eens zijn dat het dienstverband beëindigd wordt.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet besluit de werkgever een werknemer per direct op straat te zetten. Dit kan niet zonder een dringende reden.