Aansluiting Arbowet op Het Nieuwe Werken

28 oktober 2011 | Door redactie

De wettelijke regels voor thuiswerken zijn straks soepeler. Een nieuwe definitie voor thuiswerken moet hierbij helpen. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de nieuwe arboregels voor thuis- en telewerken per 1 juli 2012 in laten gaan. Hierdoor staat de arbowetgeving Het Nieuwe Werken straks minder in de weg.

Het aantal werknemers dat thuis werkt, is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Door de komst van communicatiemiddelen, zoals laptops en de iPad hoeven werknemers niet meer per se achter een bureau te zitten om te werken. Zij kunnen bijvoorbeeld ook onderweg hun laptop openklappen. De huidige Arbowet sluit nog te weinig aan op deze ontwikkelingen. Onlangs liet staatssecretaris De Krom in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) weten dat het Arbobesluit op twee punten wordt aangepast:

  • Voor de wettelijke definitie van thuiswerken, sluit de staatssecretaris aan bij de Europese regels die door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Verdrag 177 zijn vastgelegd. Dat betekent dat ook voor andere (tele)werkplekken dan de thuiswerkplek straks soepelere arboregels gelden. Voor deze werkplekken hoeft u niet te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen staan.
  • Onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken, worden in lijn gebracht met de huidige stand van zaken op ICT-gebied.

Verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden

Als OR heeft u volgens artikel 27 uit de WOR instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Informeer daarom naar de plannen van uw bestuurder over thuiswerken voor de werknemers van uw organisatie. U kunt uw bestuurder doorverwijzen naar de website werkenvervoer.nl, waar meer informatie te vinden is over zijn verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden bij Het Nieuwe Werken.